Roadshow


Roadshow

Roadshow je originální prezentační akcí, která netradičním způsobem seznamuje širokou veřejnost s nejrůznějšími produkty nebo službami. Organizujeme roadshow po celé ČR a zajistíme pro ni kvalifikované a zkušené hostesky a promotéry.

Roadshow jako specifický typ prezentační akce

Veřejná prostranství, ulice, náměstí, obchodní centra, sportovní zařízení. Výhodou roadshow je, že její lokace může přesně odpovídat zaměření prezentovaného produktu a díky tomu roadshow cílí na přesnou skupinu vhodných zákazníků.

Roadshow jako součást širší marketingové kampaně

Roadshow může být samostatnou prezentační akci, ale i součástí širší marketingové kampaně. Organizujeme celoroční roadshow po celé republice, ale i krátkodobé prezentační akce pro jednu konkrétní lokaci. Pro roadshow zajistíme odpovídající zvukovou techniku, dekorace, dopravní prostředky a personál.Napište nám